slovenský    русский    english   

Demänovské jaskyne


Demänovská dolina - Demänovské jaskyne - 0

Demänovské jaskyne

Demänovská jaskyňa slobody – patrí medzi najkrajšie a najbohatšie jaskyne na Slovensku. Z tohoto dôvodu ju aj každoročne vyhľadávajú nielen slovenskí, ale predovšetkým zahraničný návštevníci v hojnom počte. Jaskyňa je bohatá na krásy všetkého druhu, rôznych typov kvapľov (stalagmitov, stalagnitov a stalagnátov) všetkých veľkosti a kamenných vodopádov na viacerých miestach jaskyne.
Jaskyňa bola objavená pomerne neskoro - približne v roku 1921. Následne, už o tri roky, ju sprístupnili verejnosti, kedy bola daná k dispozícii verejnosti s možnosťou prehliadok jej vnútorných priestorov. Návštevníkov vždy zaujme svojou rozmanitosťou, krásou a širokou škálou farieb. Najznámejšia je Ružová sieň s kvapľami a prekrásnym klenotom - Leknovým jazierkom s leknami na povrchu. Jaskyňa Slobody je len jedna z rozsiahleho komplexu Demänovských jaskýň, ktorý dosahuje dĺžku vyše 20 km. Pre verejnosť sú sprístupnené necelé 2 km trás.

Demänovská ľadová jaskyňa – je známa svojou ľadovou krásou, ktorá sa nestráca počas celého roka vďaka stabilnej klíme. Pre návštevníkov je dostupná trasa s dĺžkou cca. 850 m, celkové prevýšenie trasy je približne 48 m.
Jaskyňa sa pôvodne nevolala Demänovská jaskyňa, ale Dračia ľadová jaskyňa. Jaskyňu sprístupnili pre verejnosť koncom minulého storočia. Návštevníci si môžu pozrieť viac poschodí (úrovní) s množstvom stĺpov a ľadopádov vytvorených z ľadu. Kuriozitou je tiež objavenie kostí prehistorického medveďa, ktorý na týchto miestach žil pred 15 000 rokmi. Pre verejnosť je sprístupnených asi. 680 metrov jaskyne. Po roku 1921, po objavení mimoriadne krásnej jaskyne Slobody, záujem o Demänovskú ľadovú jaskyňu trochu poklesol.

Demänovská dolina - Demänovské jaskyne - 0